تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه شانزدهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : یکشنبه یازدهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : یکشنبه یازدهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه نهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه نهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه نهم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : سه شنبه ششم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : سه شنبه ششم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : سه شنبه ششم فروردین 1392 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
اومدم با ادامش...

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه سی ام دی 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : شنبه سی ام دی 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : شنبه سی ام دی 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : شنبه سی ام دی 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
قسمت اول

 


خلاصه:نازنین توی یه شرکته طراحی ساختمان کار میکنه و به طور تصادفی با نوید آشنا میشه ولی نمیدونه که این آشنایی زیادم اتفاقی نیست و نوید فکرایی در سرداره که باعث تغییرمسیر زندگی نازنین میشه

دلم عاشقه گل من میدونی ، بگو تا ابد پیش من میمونی ،تو رو دوست دارم با دل و جونم ، تا دنیا دنیاست با تو میمونم ، وقتی چشمات و روبه روم میبینم ، وقتی عزیزم پیشه تو میشنیم ، نمیشه پنهون میخوامت از جون ، عشقت از قلبم نمیره بیرون ، نازنیم با تو بودن واسه ی من خواب و رویاست ، بیا پیشم تو نباشی این دله من خیلی تنهاست ، آرزومه با تو باشم تا ببینی دل چه حالی میشه ، بی تو تنهام تو رو میخوام ، یه روزه بی تو یه سالی میشه
خیلی دوستت دارم !!!!!!

 

نظر ازیاد نرهادامه مطلب