تاريخ : سه شنبه هفدهم بهمن 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : سه شنبه هفدهم بهمن 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : دوشنبه شانزدهم بهمن 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : دوشنبه شانزدهم بهمن 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : یکشنبه پانزدهم بهمن 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : یکشنبه پانزدهم بهمن 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : شنبه چهاردهم بهمن 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : شنبه چهاردهم بهمن 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : جمعه سیزدهم بهمن 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
تاريخ : چهارشنبه یازدهم بهمن 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)

یک بار نگاهم کن 

 

نویسنده:baran.amad

منبع : ۹۸یا 

خلاصه رمان : در مورد دختری ۱۵ ساله است به نام ترنج که شیفته دوست برادرش ارشیا میشه اما ارشیا اصلا اونو جز ادم ها حساب نمیکنه ...  

شاید بگم بعد عمری قشنگترین رمانی بود که خونده بودم .. نه ماچ و بوسه داشته نه مشروب کوفت و زهرمار یه رمان قشنگ و پر از شیطنتت و کل کل و همچنین آرامش !

توصیه میکنم هرکسی نخونده بخونه خیلی قشنگه ... رمانش ۱۱ قسمت که من خیلی زود زود میذارم!

 ادامه مطلب