رمان خوانها

romankhanha.blogfa.com

دختر خراب

۲۱

 

تــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

آخــــــــــــــــــر


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم مهر ۱۳۹۱ساعت   توسط مهتاب (الیکا)  | 

دختر خراب

۱۰

 

۱۱

 

۱۲

 

۱۳


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم مهر ۱۳۹۱ساعت   توسط مهتاب (الیکا)  | 

۱۴

تــــــــــــــــــــــــــا

 

۲۰


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم مهر ۱۳۹۱ساعت   توسط مهتاب (الیکا)  | 

دختر خراب

۷

 

۸

 

۹


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم مهر ۱۳۹۱ساعت   توسط مهتاب (الیکا)  | 

دختر خراب

فصل ۳ و ۴ و ۵ و ۶

 

 

برای جلوگیری از مسائل ف ی ل ت ر شدن این رمان به صورت سانسور شده میذاریم.


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم مهر ۱۳۹۱ساعت   توسط مهتاب (الیکا)  | 

دختر خراب

این رمـــان رو به درخواست نفس جون میذارم.

فقط ببخشید اگه غیراخلاقیه.

دخــتر خــراب

فصل 1 و 2


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم مهر ۱۳۹۱ساعت   توسط مهتاب (الیکا)  |