تاريخ : جمعه چهاردهم مهر 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
۲۱

 

تــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

آخــــــــــــــــــرادامه مطلب
تاريخ : جمعه چهاردهم مهر 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
۱۰

 

۱۱

 

۱۲

 

۱۳ادامه مطلب
تاريخ : جمعه چهاردهم مهر 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
۱۴

تــــــــــــــــــــــــــا

 

۲۰ادامه مطلب
تاريخ : جمعه چهاردهم مهر 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
۷

 

۸

 

۹ادامه مطلب
تاريخ : جمعه چهاردهم مهر 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
فصل ۳ و ۴ و ۵ و ۶

 

 

برای جلوگیری از مسائل ف ی ل ت ر شدن این رمان به صورت سانسور شده میذاریم.


 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه چهاردهم مهر 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
این رمـــان رو به درخواست نفس جون میذارم.

فقط ببخشید اگه غیراخلاقیه.

دخــتر خــراب

فصل 1 و 2ادامه مطلب