تاريخ : جمعه بیست و چهارم شهریور 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
فسمت آخر :ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و چهارم شهریور 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
قسمت دهم :

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و چهارم شهریور 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
قسمت نهم :

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و چهارم شهریور 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
قسمت هشتم :

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و چهارم شهریور 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
قسمت هفتم :

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و چهارم شهریور 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
قسمت ششم :

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه بیست و چهارم شهریور 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
ببخشید که دیر شد

 

قسمت پنجم :ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
قسمت چهارم :

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
قسمت سوم :

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
قسمت دوم :

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391 | | نویسنده : مهتاب (الیکا)
قسمت ۱ :

رمانی زیباست ..

حتما بخونید

 

نام کتاب: چشمهایی به رنگ عسل
نویسنده: زهره کلهر
تعداد فصل ها: چهارده فصل«14»

خلاصه

این رمان درباره ی دختری است که برایش اتفاقات ناخوشایندی در گذشته افتاده است و مجبور است برای پر کردن اوقات خود برای کار به شرکتی برود.

--------------------

شاید اول رمان جذاب نباشه اما به مرور خوب میشه.

رمان قشنگیه.

لطفا اضافه شه.ادامه مطلب